NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Stadspartij NÚwegein....HÁÁRscherp!

Al 16 jaar zijn Transparantie, de Inspraak van inwoners en een solide en vooral betrouwbare Financiele situatie de rode draad in onze inzet. De basis onder het lokaal beleid. Daar zullen wij onvermoeibaar mee doorgaan. 

Terwijl we hard blijven werken om de basis solide op orde te krijgen zijn ook uw Zorg, het Klein Ondernemerschap, Verlaging van de Lokale Lasten, onze Jongeren, onze Ouderen, het Milieu, het Groen, de Bomen (káppen met kappen), een Veilige en Vriendelijke Samenleving, een Circulaire Economie, Dierenwelzijn en uw Privacy bij ons in vertrouwde handen. Onderschat het niet: Privacy wordt een thema dat we steeds beter moeten bewaken. 
Uiteraard zijn wij fel tegen discriminatie en uitsluiting.

Een volwassen democratie opereert Transparant
Het vertrouwen in de overheid is tot een historisch dieptepunt van 30% gedaald. In een democratie is dat een grote zorg. En er lijkt geen verbetering te komen. Het politiek systeem is hopeloos vastgeroest. We zijn er wel met z'n allen aan overgeleverdRaadsleden vertegenwoordigen steeds minder hun kiezers en steeds meer hun landelijke partij vanwege de eigen interne carrieremogelijkheden en uiteraard vanwege de partijdiscipline.

Ook in Nieuwegein is, sinds in 2013 werd vastgesteld dat de bestuurscultuur ondoordringbaar is en de oppositie ernstig verzwakt is, helemaal niets veranderd. Integendeel.

Het college is dienstbaar aan grote bedrijven
Het heeft een haartje gescheeld of er was een raadsmeerdeerheid gevonden om de Nieuwegeinse gemeenschap voor bijna 4 miljoen garant te laten staan voor de bedrijfsrisico's van het Klimcentrum. Dit speelde eind vorig jaar, 2021. Het Klimcentrum bood als tegenprestatie een stukje "maatschappelijk ondernemen" aan. Maatschappelijk ondernemen die elk zichzelf respecterend sportbedrijf uit zichzelf aanbiedt. Bedenk dat het college die dit voorstel aan de Raad presenteerde het groot maatschappelijk belang van schoolzwemmen heeft wegbezuigd! Maar om dit bedrijf te dienen waren ze opeens bereid om iets te doen aan bewegen voor kinderen. Hoe hypocriet. De Nieuwegeinse gemeenschap zou, als het aan het college lag, de last van bijna 4 miljoen moeten dragen voor de risico's van een particulier bedrijf. 

Het gemak waarmee het college van Nieuwegein zwicht voor wensen vanuit de grote bedrijven vinden wij een groot gevaar. Denk aan de verkoop van bouwgrond voor vriendenprijsje aan Trebbe door wethouder Adriani. Denk aan het bijna voor niets weggeven van een groot stuk natuurgrond aan Scholman door de burgemeester himself. Miljoenen euro's schade voor de Nieuwegeinse gemeenschap!
Denk aan supermarkt Nettorama die, als het aan de VVD en Groenlinks had gelegen was verdwenen uit Nieuwegein om de ketens Jumbo en Albert Heijn te plezieren. Hier de brief van de directeur van Nettorama over deze kwestie.

De overtuigingskracht van die ene partij in de gemeenteraad kan het grote verschil maken. De grondverkopen hebben stiekem plaatsgevonden. Wij konden die dus niet tegenhouden. Wij dienden een motie van wantrouwen in. 32 raadsleden hebben onze motie van wantrouwen niet gesteund. Dat is waarom het steeds erger wordt. 
De garantstelling voor het Klimcentrum hebben we wel kunnen wegstemmen.

Ú bent de motor van de Democratie
Wat Nieuwegein het hardst nodig heeft is een controleerbaar bestuur. Inwoners mogen eisen dat hun overheid zich ook aan de regels houdt, gemaakte afspraken nakomt, en open en eerlijk verantwoording aflegt. Er is niets ingewikkelds aan betrouwbaar bestuur. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor u, als inwoner. Gelukkig weten steeds meer Nieuwegeiners ons te vinden als zij zich ergens zorgen over maken. Als ze met vragen zitten over wat er in hun wijk gebeurt. Ook zien wij dat de live-streaming van onze vergaderingen door steeds meer inwoners wordt gevolgd (tijdens de vergadering) of achteraf (na de vergadering) wordt bekeken. Wij vinden het van zeer groot belang dat men zich verdiept in de politiek in het algemeen en in de besluitvorming in Nieuwegein in het bijzonder. Dan ziet u met eigen ogen degenen aan wie u uw stem heeft gegeven aan het werk. En kunt u zelf beoordelen hoe dat gaat.
Wordt er wel integer omgegaan methet geld van de gemeenschap? Waarom hebben 32 raadsleden het goed gevonden dat kostbaar Nieuwegeins grond voor een prikkie/bijna gratis wordt weggedaan? 
Dan kunt u ook zelf (dus niet uit de kranten!) beoordelen of uw stem goed terecht is gekomen.

Wie voor ons kiest, kiest voor onafhankelijkheid en voor het lef om dieper te graven en daadwerkelijk aan de kaak te stellen wat niet klopt, zonder verhullend taalgebruik.

Wat betreft de smaadzaak: Wees gerust!
Zonder waterdicht bewijs doen we geen publieke uitlatingen over integriteitschendingen. Dat geldt nog steeds.

Als het gaat over de smaadzaak dan vragen wij u dringend om te zoeken naar het verschil tussen Smaad en Laster. Dan komt u erachter dat het Laster is wanneer er VALSE beschuldigingen worden gepubliceerd. Het is Smaad als er GEEN sprake is van VALSE beschuldigingen. Trek dan maar uw conclusies. Het hoger beroep loopt maar helaas is de uitkomst daarvan niet voor de verkiezingen te verwachten. Wij hebben uw vertrouwen nooit beschaamd en wij zullen uw vertrouwen nooit beschamen.
Het is onze plicht als gekozen volksvertegenwoordiger om misstanden aan de kaak te stellen. En om daarover te publiceren in het belang van het algemeen belang. Dat de verantwoordelijke politici zich "gekwetst" voelen is niet ons probleem. Want nogmaals: als volksvertegenwoordiger heb je het algemeen belang te dienen niet het belang van "gekwetste" politici. 
Dat zou wat zijn: om te voorkomen dat politici gekwetst raken zou je dus als raadslid de misstanden moeten verzwijgen? Niet mogen praten over corruptie, belangenverstrengelingen, fraude, misbruik van gemeenschapsgeld. Zoals elk jurist u kan vertellen is er gaat het algemeen belang voor. Wij hebben uw vertrouwen nooit beschaamd en wij zullen uw vertrouwen nooit beschamen.
Ook politici moeten zich keurig aan de wetten en regels houden.

Nieuwegeinse lente
Wij zijn gekozenomdat wij de enige onafhankelijke partij zijn en onze positie daadwerkelijk benutten om aan renovatie en zindelijk bestuur te werken, om de burgers meer te betrekken bij de politiek en om inspraak te bevorderen. Met, zo is gebleken, gevaar voor eigen levenskwaliteit, Wij gaan de barricadesop en wij nemen verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke verbeteringen. Dat vraagt inspiratie, lef en energie, kortom een Gideonshouding want het verzet is machtig

Ondanks de forse tegenwerking hebben wij al veel slagen gewonnen. We zijn goed op weg!Veel gedaannog veel te doen 

stadspartij NÚwegein,
lijst 10
met een griffel!