NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Opnieuw fraudezaak met Monrooij (CU) in hoofdrol

Met deze tekst dienden wij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in om een grondig onderzoek in te stellen naar deze nieuw-ontdekte fraudezaak in Nieuwegein, de zoveelste.
Voorzitter, iedereen hier is al sinds december 2021 op de hoogte van deze kwestie en we hebben het ook in het fractievoorzittersoverleg besproken. De zaak is kennelijk duidelijk want ik heb geen vragen van de overige raadsleden ontvangen. Ook de motie en de vijf bijlagen had iedereen al een poos in bezit.

Ik hou het kort:
In elke organisatie kan het gebeuren dat de ene medewerker van mening is dat hij of zij wordt benadeeld door een andere medewerker. Iedereen is vrij om een ander juridisch te laten vervolgen als hij/zij zich benadeeld voelt. Iedereen is vrij om naar de politie te stappen om aangifte te doen of een advocaat in te huren om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de ander voor de rechter te slepen vanwege belediging en dergelijke.
Voor u ligt een onderzoek door een advocaat, de huisadvocaat van deze gemeente, naar de mogelijkheden voor ChristenUnie raadslid Monrooij en zijn vriend de raadsgriffier van destijds Contant, om mij voor de rechter te slepen vanwege onze kritische uitingen naar hun functioneren die naar onze mening de democratische besluitvorming grondig ondermijnde. Dat konden wij aantonen met diverse casuïstiek. 
Ook ik heb advocaten moeten inschakelen voor diverse procedures tegen onder andere Monrooij en Adriani maar ik betaal die wel uit mijn eigen zak, zoals het hoort.

Lees meer...

Zindelijk bestuur Nieuwegein?

Gisteravond een nieuwe poging gewaagd om het Nieuwegeins bestuur zindelijk te maken:
De minister heeft de burgemeester bij wet tot hoeder van integriteit gemeentebestuur gemaakt omdat hij boven alle partijen zou staan. Daarom heb ik een motie ingediend om Frans Backhuijs, de VVD burgemeester op te roepen om zijn burgemeesterlijke mening te geven over de gang van zaken en ook om afstand te nemen van het besluit van de raadsmeerderheid (VVD is de grootste partij) om de VVD fractievoorzitter te benoemen tot voorzitter van de commissie die de functioneringsgesprekken met de burgemeester gaat voeren. We weten allemaal dat de slager die zijn eigen vlees keurt, het ons-kent-ons en de voor-wat hoort-wat-praktijken tegen alle regels van het staatsrecht en democratie in gaan en corrupt bestuur in de hand werkt.

voor wat hoort wat >>

VrouwEnRaad, debat ivm de Internationale Vrouwendag

Minder dan 100 jaar geleden hadden vrouwen in Nederland geen recht om te kiezen of gekozen te worden voor een functie in de politiek. Aletta Jacobs heeft daarvoor gestreden en de weg vrij gemaakt voor vrouwen Een kwart eeuw stond zij in Nederland aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht.
Anno 2013 zie je dat het aantal vrouwen in de politiek nog steeds behoorlijk achterblijft bij het aantal mannen. Ook in Nieuwegein.
Aanleiding voor Haseena Bakhtali en Erna Kotkamp, gemeenteraadsleden van Nieuwegein, om ter ere van de Internationale Vrouwendag 2013 over dit thema een gesprek te hebben cq in debat te gaan met Nieuwegeinse vrouwen. Met als doel de betrokkenheid van de Nieuwegeinse vrouwen bij de politiek te vergroten.

VrouwEnRaad

Haseena Bakhtali lijsttrekker Stadspartij Núwegein

Het bestuur van stadspartij Núwegein heeft besloten de verkiezingen van maart 2014 in te gaan met Haseena Bakhtali als lijsttrekker. Officieel een nieuwe partij, maar Bakhtali heeft wel 8 jaar ervaring als raadslid.

waarom Núwegein? >>>

Hoe kan de waarheid en transparantie de democratie verstoren?

De reactie van de burgemeester, die geen antwoorden op onze vragen bevatten (zie artikel hieronder) heeft bij ons (fractie Bakhtali en Trots) alleen maar nóg meer vragen opgeroepen.
Want: was het presidium in de periode van Cor de Vos het flipperknopje om bijvoorbeeld de integriteitskwestie, waar volgens de wet alleen de gemeenteraad over te beslissen heeft, met een sierlijke boog die Raad uit te flipperen, in deze nieuwe periode lijkt het presidium het doorspoelknopje om lastige bestuursvragen, waar uitsluitend de Burgemeester antwoord op hoort te geven, juist vlotjes door de Raad te spoelen.
En dat terwijl het presidium slechts de agendacommissie van de Raad is en niets te verhapstukken mag hebben met schriftelijke vragen van raadsleden die aan de burgemeester zijn gericht. En dat geldt zo mogelijk nog nadrukkelijker voor de Raad.

Lees meer...

Subcategorieën