NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Duidingsdebat: niet-stemmen IS de klacht

Eerste termijn
Na 12 jaar anticampagne door het AD, RTVUtrecht, de Molenkruier, na de naar schatting 100.000 Euro van de gemeenschap die is gespendeerd aan het ons de mond snoeren en te besmeuren, na de forse tegenwerking van de gesubsidieerde instellingen in Nieuwegein tijdens verkiezingsdebatten, en daar bovenop onze haarscherpe folder hebben we toch nog een zetel in de wacht kunnen slepen. Stadspartij Nuwegein heeft weer geschiedenis geschreven.

Wij wisten welke risico’s wij namen met onze atypische manier van campagne voeren met een dergelijke tekst op onze folder over smaad en laster en over fraude en corruptie. 

We hebben vernomen dat er hooggespannen blijde verwachtingen waren bij een flink aantal partijen dat we uit de raad zouden verdwijnen. Jammer voor ze dat die hoop is vervlogen.

De eerste vraag die wij hebben in de nieuwe raadsperiode is: Wat gaat er allemaal nog meer boven water komen aan stiekeme acties die de burgemeester van Nieuwegein heeft ondernomen om ons van Stadspartij NÚwegein een hak te zetten!

Onze hoop voor deze raadsperiode: Wij spreken de hoop uit dat hij vanaf nu wél het nodige respect zal opbrengen voor mij als gekozen raadslid en voor alle Nieuwegeiners, juist ook aan degenen die niet hebben gestemd; en dat hij accuut stopt met zijn doofpotacties.

En dan over dit debat.

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen het voorzitterschap van de burgemeester. Dit is een duidingsdebat over de uitslag van de verkiezingen. De allerbelangrijkste uitslag is de opkomst van de stemgerechtigden. En die heeft een nieuw dieptepunt bereikt.

Men roept graag dat niet-stemmers niet mogen klagen. Beste burgemeester van Nieuwegein, wij hebben nieuws voor u: niet-stemmen IS de klacht! 
De klacht na zoveel jaar beleid onder uw burgemeesterschap. U bent als burgemeester mede verantwoordelijk voor de resultaten van de verkiezingen en dan met name voor de opkomstpercentage. Daarom kunt u naar onze mening geen technisch voorzitter zijn bij dit debat.

Wij willen alsnog uw reactie weten over dit dieptepunt in de Nieuwegeinse democratie: de laagste opkomst in de regio en de laagste in Nieuwegein ooit: 42%.

Voor de rest zien wij weinig verrassingen in de stemverhoudingen. Van de vier zetels van de SP die zich niet verkiesbaar hebben opgesteld, is er eentje naar de PvdA gegaan en 3 naar Groenlinks. Lood om oud ijzer. De ene afgesplitste zetel van iedersBelang is naar een andere afsplitser van iedersBelang gegaan. Mensen die hun vertrouwen in de VVD hebben verloren hopen onderdak te vinden bij Lokale Vernieuwing. En een zetel van de CU is, dank zij de onbetrouwbaarheid van hun voormalige lijsttrekker, Martin Monrooij, naar de VSP gegaan. Die naar 4 zetels is gegroeid. 

Aangezien het in Nieuwegein een traditie is dat de partij - die als oppositiepartij het college geen strobreed in de weg heeft gelegd en die gegroeid is - in aanmerking komt voor collegedeelname is de VSP aan de beurt om een wethouder te leveren. De VSP heeft als oppositiepartij in de afgelopen periode het collegebeleid net zo ruimhartig gesteund als de coalitiepartijen. Zij hebben - naar Nieuwegeinse maatstaven! - hun plek in het pluche dus dik verdiend.

Het succes van Groenlinks geeft duidelijk aan dat hun wethouder mevrouw Marieke Schouten haar werk tot tevredenheid van de GroenLinks-stemmers (niet van ons) heeft uitgevoerd. Het is dus volstrekt logisch dat zij haar wethouderschap kan voortzetten. Dat scheelt weer mooi een dure wachtgeldregeling over de rug van de Nieuwegeinse gemeenschap.

En we kunnen het ook netjes bij 4 wethouders houden. Dat is meer dan genoeg voor Nieuwegein.

We doen niet aan geldwegsmijterij. Nieuwegein moet hard bezuinigen. 

Tweede termijn
Het openlijk en ongehinderd kritiek kunnen uiten op het Nieuwegeins beleid is de BASIS van een democratisch bestuur. Daarmee onderscheid een democratie zich van een dictatuur. Dus hebben wij alvast een hint voor u allen op uw brandende vraag hoe we het opkomstpercentage kunnen verhogen: daarvoor moet het vertrouwen in het Nieuwegeins bestuur worden vergroot zodat de Nieuwegeiners zich voldoende gerespecteerd voelen om weer naar de stembus te gaan om hun stem uit te brengen. Dat kan alleen worden bereikt door:
Ten eerste: Transparantie, transparantie en nogmaals transparantie! 
Ten tweede: het inhoudelijk debat aanmoedigen in plaats van smoren. 
Ten derde: geen ambtenaren op de inwoners afsturen om te intimideren, zoals de bewoners van de Plettenburg hebben mogen ervaren. 
Ten vierde: geen stiekeme vriendjespolitiek/handjeklapdeals met de grote bedrijven als Jos Scholman en projectontwikkelaars als Trebbe. 
Kortom: Stop met de "ik doe gewoon" mentaliteit. "Ik doe gewoon" is letterlijk uitgesproken door VVD-burgemeester Backhuijs. Daar kun je aan zien dat de Rutte doctrine ook in Nieuwgein heerst. 

Nogmaals: 
Om vertrouwen te winnen moet u als college van burgemeester en wethouders Transparantie betrachten, zorgen voor een Controleerbaar bestuur en u moet ten alle tijde bereid zijn om Verantwoording af te leggen.