NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

De pogingen om Bakhtali tot zwijgen te forceren

Beste NÚwegeiners,

Er is zoveel te vertellen wat u niet in de kranten zult lezen.

De Nieuwegeinse financiële situatie ziet er niet best uit. Wat telkens aan u wordt gepresenteerd als de jaarrekening en de begroting van Nieuwegein, is niet de getrouwe weergave van de werkelijke financële situatie.
Met onze kritische insteek en controle- inspanningen hebben wij ons, zo blijkt, op gevaarlijk terrein begeven. Want elke keer als de verkiezingen naderen puilen de kranten uit van demoniserende artikelen over mij, fractievoozitter Bakhtali. Er wordt ook steeds zwaarder geschut ingezet.

Poging 1.

Het begon in 2010. Ik was lid van de PvdA-fractie die graag met de VVD samen in de coalitie wilde. Ik stelde vragen over de kwestie van de VVD-fractie die patsboem zomaar op een dag het vertrouwen opzegde in de eigen wethouder.

Die wethouder kwam in de wachtgeldregeling te zitten, waarop een andere VVD’er wethouder werd. Hoppa, twee VVD'ers op de dure loonlijst van Nieuwegein terwijl er maar één wethouder was. De week daarop werd het vertrouwen weer patsboem hersteld, met een theatrale betuiging van excuses, 'foutje bedankt", maar de wethouder kreeg zijn plek niet terug. En hij was zo aangeslagen dat hij niet in staat was om te solliciteren.

Omdat ik te veel vragen stelde over deze en andere dubieuze zaken stelde werd ik uit de PvdA gewerkt. Ik werd bedreigd: of ik verlaat de gemeenteraad zodat mijn zetel vrijkomt om een ja-knikker op te zette...of ik raak mijn baan bij de SWN (nu Movactor) kwijt. De PvdA-wethouder Lubbinge had de subsidie-verstrekking in zijn portefeuille dus kon hij daarmee dreigen. Lang verhaal. Ik verliet de PvdA en ging zelfstandig verder. Een PvdA-raadslid sluisde een brief van mij over de samenspanning van de PvdA'ers met mijn werkgever door naar mijn werkgever. Dat was de aanleiding voor mijn werkgever om mij op staande voet te ontslaan. Ik deed aangifte tegen alle PvdA'ers in de fractie. Dat ging de PvdA'ers toch te ver en Guido Bamberg moest bekennen dat hij de brief had doorgesluisd. Er kwam een Integriteitsonderzoek. Om mij als leugenares weg te kunnen zetten en Guido Bamberg vrij te pleiten. Het BING-onderzoek. De conclusie van dat BING-onderzoek was dat iedereen zich keurig volgens alle regels had gedragen en dat Bakhtali dus leugens vertelde. 
Dat onderzoek heb ik aan de kaak gesteld bij de rechter. De onderzoekers hebben alleen met de Pvda'ers gesproken. Dat was het onderzoek. Ik heb mij krom betaald aan de advocaat. De rechter verwees het BING onderzoek naar de prullenbak. BING ging in hoger beroep. En ook bij de hoogste rechter ving BING bot. Juist wat onderzocht had moeten worden is niet onderzocht.  
Kosten BING-onderzoek voor de gemeenschap: € 18.000,-. De Nieuwegeinse gemeenschap heeft ook de advocaat betaald die BING tijdens de rechtszaken verdedigde. Reken maar dat het dikke vette facturen zijn. Geen opdrachtgever zo gul als de overheid. Veel advocaten gaan over lijken om de overheid als opdrachtgever te hebben. 

Poging 2.

Destijds had ik ook een verzoek neergelegd bij de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen naar de dubbele (verraderlijke) rol van de PvdA-burgemeester in deze kwestie. Er werd een commissie ingesteld met Monrooij (fractievoorzitter ChristenUnie) als voorzitter. Door een smerig trucje van Monrooij werd werd mijn klacht niet ontvankelijk verklaard en het onderzoek werd dus niet uitgevoerd.

Dat trucje koste de gemeenschap bijna € 5000,-.

Poging 3.

Enkele maanden later (2011) ontvingen wij een intimiderende brief van de advocaat van Martin Monrooij van de ChristenUnie. Of wij ons bericht waarin wij het vertrouwen in hem opzegden wilden verwijderen van internet en anders worden we voor de rechter gesleept.  

Wij schreven netjes een brief terug met de vraag wat er niet klopte aan onze gepubliceerde artikelen. Mocht er iets in onze artikelen staan dan zijn wij de eerste die het verwijderen of corrigeren. Wij hebben immers geen enkele behoefte om feitelijke onjuistheden te publiceren.
Nooit hebben wij een reactie op onze brief mogen ontvangen.
VVD-burgemeester Backhuijs beweerde dat de kosten van de advocaat van Monrooij door Monrooij zijn betaald. Onderzoek (wij hebben gedurende vele jaren stukken zitten opvragen) wees uit dat die advocaat met gemeenschapsgeld is betaald: € 500,-

Ik, Bakhtali, betaal me helemaal krom aan advocaten. Zoals het hoort uit mijn eigen portemonnee. Gelukkig heb ik wat gespaard. De advocaten van Monrooij, beste Nieuwegeiners, worden door u betaald, de Nieuwegeinse gemeenschap.

Poging 4.

Twee- en een half jaar later, kort voor de verkiezingen van 2014, werd als donderslag bij heldere hemel prof. dr. J.H.J. van den Heuvel ingehuurd om een integriteitsonderzoek in te stellen naar mij. Omdat ik allerlei belangenverstrengelingen, fraude en vriendjespolitiek aan de kaak stelde die het democratische besluitvorming grondig ondermijnen. Veel bombarie in de media. Wat hebben de kranten (het AD voorop) zich uitgeleefd. Schaamteloos. De 'integriteitsonderzoeker' heeft ontelbare uitingen van mij onderzocht. En geen enkele leugen kunnen ontdekken. Maar dat hij geen enkele leugen kon ontdekken vertelt hij niet. je moet goed lezen om daarachter te komen.
Maar mijn naam was wel besmeurd. Kosten voor de gemeenschap minimaal € 15.000,-.

Poging 5.

U herinnert zich vast nog dat rond Kerst 2017 (vlak voor de verkiezingen van 2018) er opeens grote artikelen in het AD verschenen over “treitermails” en “valse beschuldigingen”, die ik zou hebben gedaan richting PvdA wethouder Adriani en ChristenUnie fractievoorzitter/oud wethouder Monrooij.

De kiezers trapten er niet in. Er veranderde niets aan de stemverhoudingen. En dat dreef de beide heren kennelijk tot waanzin.
Direct na de verkiezingen van 2018 deden ze aangifte tegen mij. Ik zou ze hebben beledigd met mijn beweringen over de fraude bij de verkoop van kostbare bouwgrond (Adriani) en over de declaratiefraude en onderzoeksfraude (Monrooij). De zitting was drie en een half jaar later, in september 2021.
De kranten smulden ervan: “Bakhtali veroordeeld voor smaad!” De NOS kopte zelfs "Bakhtali veroordeeld voor het doen van valse beschuldigingen". Ik heb ze toen even het verschil uitgelegd tussen Smaad en Laster. En de kop werd gecorrigeerd. Maar de foute kop had al 10 dagen erop gestaan. De schade was al aangericht. Die journalisten weten tegenwoordig echt niets.
De uitspraak was in oktober dus kort voor deze verkiezingen.

Wat ze er niet bij vertellen is dat ik dus niet ben veroordeeld voor het vertellen van leugens. Want dan is het Laster. Dat is een ander delict.

Als de beschuldigingen wel kloppen dan kan het Smaad opleveren. Maar: het is geen Smaad als de dader heeft gehandeld uit noodzakelijke verdediging (bijvoorbeeld tegen de kwaadaardige artikelen in het AD) of als de dader de beschuldigingen kan bewijzen en het nodig vond om voor het algemeen belang de informatie naar buiten te brengen (artikel 261, lid 3 Strafrecht)

Dat is dus precies waar het om gaat! Ik heb daar uitgebreide verklaringen over afgelegd en een flink aantal bewijsstukken ingediend. Bewijsstukken die ik in de loop van de jaren heb verzameld na WOB-verzoeken en vele raadsvragen.
Tot mijn verbijstering bleken deze stukken niet in het dossier terecht gekomen te zijn die bij de rechter voorlag. Dat was mijn hele verdediging en dat was de kerntaak van mijn advocaat. De dure advocaat die ik met mijn kostbare spaarcentjes heb betaald. De advocaat die mijn verdediging compleet heeft ondermijnd en Adriani en Monrooij in de kaart heeft gespeeld.
U snapt het al. Er is een dikke vette klacht (en meer) tegen deze advocaat in voorbereiding.

Uiteraard heb ik hoger beroep ingesteld.
Als raadslid heb ik niet meer dan mijn plicht gedaan. Mijn vrijheid van spreken is het enig gereedschap om het raadswerk te kunnen doen. Zou ik wel strafbaar zijn dan betekent dat, dat raadsleden moeten zwijgen als ze corruptie en ander wets-/ grensoverschrijdend gedrag ontdekken. Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Alhoewel 32 raadsleden daar wonderwel in slagen.

Een aantal Nieuwegeiners, waaronder een paar vroegere politie-collega’s, hebben mij lieve berichten van steun en vertrouwen gestuurd. Daar wil ik ze ook hier hartelijk voor bedanken. Dat doet goed. Sommigen van hen had ik al jaren niet gesproken.

Poging 6.

Dacht u dat daarmee de kous af was? Alsof de duvel ermee speelt, ontdekten wij eind 2021 dat in februari 2014, een maand voor de verkiezingen van 2014 een rapport was uitgebracht van alweer een onderzoek naar mijn uitingen over Monrooij. Een onderzoek waarbij alweer Monrooij de grootste rol speelt en alweer Monrooij persoonlijk belang bij had. De advocaat had de opdracht om in mijn mails en socialmedia-berichten te zoeken naar een aanleiding waarmee Monrooij mij voor de rechter kon slepen. Nota bene dezelfde berichten die een half jaar daarvoor al door integriteitsonderzoeker prof. dr. J.H.J. van den Heuvel waren onderzocht (hun 4e poging).

Dus terwijl burgemeester Backhuijs heel deftig in de media verklaarde dat Van den Heuvel in mei 2013 een prima onderzoek had verricht vonden ze het in werkelijkheid zo belabberd dat hetzelfde 7 maanden later opnieuw werd onderzocht. Dit onderzoek heeft zich in het grootste geheim afgespeeld en de stukken waren in de gemeentelijke administratie niet te vinden. Wel vindbaar was de afschrijving van € 12.000,- uit het gemeenschapsgeld. Terwijl de gemeenschap helemaal niets heeft aan dit onderzoek. Monrooij is degene die hier persoonlijk belang bij had. En Monrooij had de stukken wel in bezit, die in de gemeentelijke organisatie onvindbaar waren.
Waarom betaalde hij zijn advocaat niet zelf?

De advocaat adviseerde in zijn rapport dat, hoewel hij niets bruikbaars had gevonden Monrooij wel aangifte tegen mij kon doen. Gewoon, om mij een lesje te leren.
Ik heb een uitgebreide klacht ingediend bij de Deken van Advocaten, die na onderzoek heeft besloten om deze advocaat op te roepen om zich in mei 2022, in een openbare zitting, voor het tuchtcollege te verantwoorden voor zijn gedrag.

Concluderend

> Na ruim 12 jaar heksenjacht op mij hebben ze geen enkele bewering van ons over wie dan ook kunnen weerleggen. Geen enkele leugen hebben ze kunnen ontdekken.
Wij hebben regelmatig per mail aan eenieder gevraagd om ons op eventuele onwaarheden te wijzen. Dan zouden wij die terstond verwijderen of rectificeren. Nooit hebben we een inhoudelijk reactie ontvangen. Ook niet van Adriani, Monrooij en de burgemeester.

> Naar schatting is er meer dan € 100.000,- van uw gemeenschapsgeld uitgegeven aan deze onderzoeken en aan de advocaten die de onderzoekers verdedigden toen ik deze onderzoekers voor de rechter daagde. Mijn advocaten betaalde ik natuurlijk uit eigen portemonnee. En ze maken u wijs dat ík een hetze aan het voeren ben.

> Geen cent is er besteed aan onderzoek naar de fraudekwesties zelf. 32 van de 33 raadsleden hebben dat consequent tegengehouden. Ik was altijd de enige die voor de motie tot onderzoek stemde.

> Wij hebben uw vertrouwen in ons nooit beschaamd.
Iedereen die mij kent weet dat ik mijn goede naam als vrouw, moeder, oud-politieagent koester. Keihard gewerkt aan mijn onkreukbare reputatie. Waarom zou ik mezelf willen schaden door leugens over anderen rond te bazuinen?
Niet alleen mezelf maar ook maar ook mijn gezin en onze geweldige kandidaten?

> PvdA’er Hans Adriani en ChristenUnie Martin Monrooij weten ook precies hoe het zit.
Daarom zijn ze ditmaal geen lijsttrekkers voor hun partij. Daarom hebben zij zich verdekt opgesteld onderin de kandidatenlijst in de hoop dat hun nieuwe lijsttrekkers genoeg stemmen kunnen verzamelen om hen weer wethouder te maken. Zodat ze weer onbelemmerde maar vooral ongecontroleerde toegang krijgen tot het gemeenschapsgeld....om hoeveel beerputten gedempt te houden?

Tot zover deze update over onze strijd voor Transparantie en een Controleerbaar college, de basis van een democratisch bestuur. We weten natuurlijk niet hoeveel onderzoeken er nog meer zijn uitgevoerd achter mijn rug om. Dit is wat we tot nu toe weten en waar we per grote toeval achter kwamen.