NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Monrooij betaalt privéfactuur met gemeenschapsgeld Nieuwegein

Fractievoorzitter ChristenUnie, Martin Monrooij, betaalde zijn privéfactuur met geld van de gemeenschap. Een stevige integriteitschending. Ferdinand Contant, raadsgriffier heeft voor hem het geld (€ 491,40) van de rekening van de afdeling Griffie afgeschreven. Topje van de ijsberg?

We gaan even een stukje terug in de tijd. Belangrijk voor het grotere plaatje. 

September 2010

Toenmalige burgemeester de Vos hoorde als vertrouwenspersoon mijn verhaal aan over de backstabberij door het complete PvdA-kliekje (Lubbinge, Adriani, Langerak, Bamberg, Jaegers etc) op mijn werk bij de SWN/Movactor. En hij kwam, eenmaal voorzien van alle info, direct in actie, maar niet als burgemeester van Nieuwegein maar als PvdA-partijbons: de verraderlijke vertrouwenspersoon.

Het doorsluizen van mijn privacy-gevoelige brief naar mijn werkgever door PvdA'er Bamberg met mijn staandevoetontslag als direct gevolg leverde het keiharde bewijs van de infiltratie van de PvdA'ers op mijn werk, maar de Vos weigerde mij resoluut en consequent om een onderzoek daarnaar te doen.
Hij schoof het aan de kant als "interne fractie-aangelegenheden". Alsof de macht van Lubbinge over mijn werkgever SWN/Movactor kon bestaan zonder de subsidie-afhankelijkheid van SWN/Movactor met Lubbinge, PvdA-wethouder.

Toen ik het echter voor mekaar had gekregen dat Bamberg werd ontmaskerd als de PvdA-lek-briefdoorsluizer, sprongen PvdA'ers Adriani (toen PvdA-fractievoorzitter en nu wethouder) en Lubbinge direct in op om hun partijgenoot PvdA wethouder de Vos te vragen om een onderzoek te doen. Toen wist de Vos niet hoe snel hij in actie moest komen om BING te huren om zijn kameraden wit te wassen.

Ik vroeg op grond van de Gemeentewet (art. 155a t/m f) via de griffier Contant aan de gemeenteraad om een onderzoek te doen naar deze ongeoorloofde dubbele rol van de Nieuwegeinse burgemeester. Er werd een onderzoekscommissie ingesteld. En Monrooij (fractievoorzitter ChristenUnie) deed zijn 128ste pet op als voorzitter, nu van deze commissie, met Lubbinge (wethouder die niets te zoeken had bij een onderzoek door de gemeenteraad) die, voor iedereen zichtbaar, als zijn schaduw overal met hem meeschoof de achterkamertjes in. 

De commissie (lees Monrooij, lees Lubbinge) besloot een nogal duur juridisch bureau in te huren om te onderzoeken of de gemeenteraad ontvankelijk was om het door mij gevraagd onderzoek te doen. Raar want de Gemeentewet is daar kraakhelder over. De avond/bijna nacht voor de raadsvergadering kregen we via de mail het rapport binnen van 15/20? kantjes vol juridisch jargon.
En je raad het al: de uitkomst was dat de raad niet ontvankelijk was voor mijn vraag.

Verkeerde wet in onderzoeksopdracht, dus onderzoeksfraude en fake-onderzoek, dus misleiding 

Eigen onderzoek de dagen daarna wees uit dat de betreffende onderzoeker totaal geen clou had waar het om ging en dat hij de opdracht had gekregen om de ontvankelijkheid op grond van de AwB te onderzoeken. Tja, zelfs mijn nichtje van 6 weet dat als je aan een verkeerde wet toetst, dat de zaak als niet ontvankelijk van tafel wordt geveegd.

En laat dat nu exáct de bedoeling zijn geweest van Monrooij/Lubbinge: de gemeenteraad en de Nieuwegeinse bevolking misleiden op kosten van diezelfde gemeenschap.

De Nationale Ombudsman heeft bevestigd dat mijn verzoek tot onderzoek in de Gemeentewet is geregeld, precies zoals ik dat met de raadsgriffier Contant, jurist, en lid van de onderzoekscommissie vooraf had afgesproken.

Dit fake-onderzoek, deze onderzoeksfraude van Monrooij heeft de gemeenschap € 4200,- gekost.
(Ik weet een geval waarin een heel zieke Nieuwegeinse bijstandsgerechtigde door 9 man politie uit haar bed is gelicht vanwege verdenking van bijstandsfraude omdat ze vermoedelijk een relatie had met een bijstandsgerechtige meneer in de schulhulpverlening. #justsaying)

De zoveelste  intimidatiepoging van Martin Monrooij, fractievoorzitter ChristenUnie

Deze en veel andere streken van Monrooij (deze website staat er bol van) waren voor partij Trots en ons reden om het vertrouwen in Monrooij op te zeggen. Monrooij die er graag prat op gaat een vertrouwenspositie te genieten in de raad (zegt iets over de meerderheid van de Nieuwegeinse gemeenteraad), stuurde gelijk zijn advocaat zijn advocaat op ons af.
Zijn goede naam O! O! O! De brief moest weg van internet anders zwaaide er wat!!

Wij schreven rustig een keurig briefje terug en toen werd het heel stil. Monrooij had er niets tegen in te brengen. Hij speelt blufpoker en verloor. 
Op onze vragen wie de advocaat voor Monrooij heeft betaald verzekerde burgemeester Backhuijs ons dat Monrooij zijn advocaat uit eigen zak heeft betaald. Het was immers een privé aangelegenheid.
Goed.
Ik betaal mij ook blauw aan advocaten, terwijl ik noch het BING integriteitsonderzoek noch het van den Heuvel integriteitsonderzoek als privé-persoon heb moeten ondergaan. Ik werd mikpunt omdat ik mijn raadswerk naar eer en geweten uitvoer. En we zijn als raadslid tegen dergelijke bedreigingen verzekerd. Maar mij wordt door de burgemeester himself de toegang tot de verzekering botweg versperd.

Raadsgriffier Contant, jurist, moet weten hoe het zit met die wetten en onderzoeken door de gemeenteraad maar hij liet Monrooij begaan. Monrooij die hem vanuit zijn sleutelrollen (meervoud) in de sollicitatieprocedure Nieuwegein in heeft geloodst als raadsgriffier zonder één dag proeftijd.
Dat deze vriendjes Monrooij en Contant mij tot aan de poorten van de hel hebben opgejaagd vanwege het keurignetjesoptijd indienen van € 175,- aan declaraties mag onderhand bekend worden verondersteld.
Ook bekend mag worden verondersteld dat deze Contant onder dekking van vriendje Monrooij en Frans Backhuijs mij vals mocht beschuldigen van bedreiging met geweld van een griffiemedewerkster.

En weet je: als ik dan een klacht indien tegen dergelijke ongewenste omgangsvormen dan kan je er niet onderuit om een deskundige onafhankelijke onderzoeker op de zaak te zetten, volgens exact diezelfde gemeentewet artikel 155 a t/m f. Maar onderzoekers worden in Nieuwegein alleen ingehuurd om zaken te ontregelen, niet om zaken in goede banen te leiden. Dus stond burgmeester Backhuijs het toe dat Monrooij, die al een historie had vanwege versjteerde door mij gevraagde onderzoeken (zie boven), mijn klacht tegen zijn vriendje afhandelen, samen met nog twee van mijn politieke opponenten.

Resumerend:
  • Monrooij pleegt als voorzitter van onderzoekscommissie onderzoeksfraude met betaling van € 4200,- gemeenschapsgeld. 
  • Monrooij versjteert het door mij gevraagd onderzoek naar de verraderlijke vertrouwenspersoon, burgemeester de Vos.
  • Monrooij jaagt mij, samen met de burgemeester van Nieuwegein, de raadsgriffier en de overige raadsleden, tot aan de poorten van de hel op vanwege € 175,- aan keurignetjesoptijd ingediende declaraties.
  • Monrooij versjteerd, onder supervisie van de burgemeester en samen met twee anderen opnieuw een door mij gevraagd onderzoek naar de ongewenste omgangsvormen van zijn vriendje Contant
  • De burgemeester van Nieuwegein zegt dat Monrooij zijn advocaat uit eigen zak heeft betaald
  • De burgemeester verspert vanuit zijn positie als burgemeester, MIJ botweg de toegang tot de raadsledenverzekering. Gelden die ik nodig heb om te bewijzen dat zijn onderzoeken tegen mij geschikt zijn voor de prullebak. Na jaren procederen heb ik dat al bewezen voor het BING-onderzoek.  

Onderzoek op 11-11-2017 wijst vervolgens uit dat Monrooij NIET uit eigen zak zijn eigen advocaat voor zijn eigen privégeschil heeft betaald maar dat hij vriendje Contant zijn positie als raadsgriffier heeft laten misbruiken om met geld van de gemeenschap (afdeling Griffie) die privérekening voor Monrooij te betalen. Op 11-11-11 heeft raadsgriffier Contant € 491,40 van de rekening van de raadsgriffie overgemaak aan de advocaat van Monrooij. 
Mocht je aldoor moeite hebben gehad met het gebruik van het woord "vriendje", dan heb ik er alle vertrouwen in dat dat nu over is.

Let wel: ik kan in mijn eentje niet alles boven water krijgen

Dit is wat er al door simpel onderzoek van één raadslid boven water komt. Onlangs heb ik, na maanden onderzoek, ook kunnen bewijzen dat Nieuwegeins bouwgrond stiekem, ondergronds en met verlies door de PvdA wethouder Adriani wordt verkocht aan hem welgevallige? bevriende? projectontwikkelaars.
Zeg maar gerust dat dit het topje van de corruptie-ijsberg is. 

Aan de hele organisatie, de complete raad, de burgemeester Backhuijs heb ik gemeld dat de Nieuwegeinse gemeenschap van deze praktijken op de hoogte moet worden gebracht.
Ik vrees echter dat de burgemeester opnieuw naarstig aan het zoeken is geslagen naar mogelijkheden om mij de mond te snoeren of anderszins monddood te maken.