NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

PvdA wethouder Adriani speelt Sinterklaas met Nieuwegeins grond

Voorzitter,

Hier alvast de motie van wantrouwen tegen wethouder Adriani.
We hebben het over de verkoop door de wethouder van 1400 m2 bouwrijp gemaakte grond voor €650.000,- aan Trebbe voor bouw van luxe woningen.
Een voor Nieuwegein zodanig ingrijpend besluit dat hier niet de passieve informatieplicht geldt, maar de bijzondere actieve informatieplicht naar de raad, artikel 169 lid 4 Gemeentewet, beter bekend als de hoorPLICHT van het college om de raad in de gelegenheid te stellen hun controletaken uit te oefenen:

1. Het college informeert in ieder geval vooraf aan de transactie de raad, want zonder correcte, complete en tijdige informatievoorziening vooraf kan de raad de wethouder niet controleren.
2. Het college neemt pas een besluit NAdat de raad is gehoord
3. Het college neemt pas een besluit nadat het college de raad actief in de gelegenheid heeft gesteld om zijn zienswijzen over dit specifieke dossier aan het college kenbaar te maken.

Deze hoorplicht is door de wetgever expliciet bij het college neergelegd.

De wethouder kan zich er niet vanaf maken door te verwijzen naar de boekhoudkundige, financiele stukken van de gemeente. In het dossier kun je pas lezen aan wie is verkocht tegen welke prijs, onder welke voorwaarden en de omstandigheden waaronder die transactie is gesloten. In de gemeentelijke financiele boekhouding is alleen de intern bepaalde boekwaarde voor de grond te lezen.
Verwijzen naar de financiele boekhoudkundige stukken van de gemeente is simpelweg misleiding van de raad.

Voorkeurspositie projectontwikkelaar Trebbe 

Om te voorkomen dat de concurrentie tussen bedrijven niet eerlijk verloopt en om te voorkomen dat de wethouder in de verleiding valt om voor eigen voordeel Nieuwegeins grond voor vriendenprijsjes weg te doen aan bevriende ontwikkelaars, of zelfs de schijn daarvan op te wekken, zijn er tal van wetten, regels en voorschriften opgesteld waar hij zich aan heeft te houden, want zonder regels is er geen raadscontrole mogelijk.

Zo moet, om dat eerlijk en transparant speelveld te garanderen, verplicht voorafgaand aan een grondverkoop een taxatierapport worden opgemaakt en een onvoorwaardelijke biedprocedure worden gehouden. Alleen dan weet je zeker wat de actuele marktwaarde voor dat stuk grond is.

De wethouder heeft aan beide voorwaarden NIET voldaan.

Dat de wethouder ook op onze vragen naar een taxatierapport verwijst naar diezelfde boekwaardes en de interne toetsingen van de gemeente is óók MISLEIDING van de raad. Want hij weet dondersgoed het verschil. 
Een taxatierapport wordt zoals de wethouder ook weet opgemaakt door een externe onafhankelijke gevalideerde en gekeurmerkte taxateur en NIET door de ambtenaren.

Voorzitter, kiest de wethouder om welke duistere reden dan ook om geen taxatierapport te laten maken voor het bepalen van de marktwaarde, dan schrijven de regels voor dat hij een open en onvoorwaardelijke biedprocedure houdt om de actuele marktprijs te bepalen. Allebei is uiteraard beter maar één van de twee is minimaal noodzakelijk.

Daarvan zegt de wethouder: "O maar dan doe ik nooit dus hier ook niet. Dat gaat altijd in overleg met ontwikkelaars die plannen indienen waarvan ik denk dat die geschikt zijn".

Voorzitter, dat is een flagrante leugen van de wethouder want zelfs DAT heeft hij niet gedaan. Er is geen moment sprake geweest van ontwikkelaars in meervoud. Er is direct, alleen, welgeteld en uitsluitend één ontwikkelaar in beeld van deze wethouder geweest. En dat wil zeggen, voorzitter, dat de wethouder deze projectontwikkelaar een voorkeurspositie heeft geschonken. Waarom? Weten we niet want we wisten van niets. En we wisten van niets omdat de wethouder zich niet aan zijn informatieplicht heeft gehouden.

De wethouder zegt doodleuk: "Ach Trebbe zag er brood in en dat vind ik een o zo goede reden om het direct en zonder omhaal aan Trebbe te verkopen. Dat heb ik dus maar gedaan."

Bedelclausule

Dat er mogelijk ontwikkelaars waren die veel meer wilden betalen en veel betere, mooiere plannen in petto hadden die Nieuwegein veel meer zouden opleveren, heeft de wethouder dus compleet NIET interessant gevonden. Hoezo biedprocedure?
Dat hij daarbij, zoals hij donderdag verklaarde, een bedelclausule afspreekt dat als de ontwikkelaar meer dan de afgesproken prijs voor de woningen realiseert dat die alstublieft alstublieft een percentage van de meeropbrengst afdraagt aan de gemeente is, voorzitter, ....om te huilen. De grond is het kostbaarste bezit van Nieuwegein. Daar ga je dus als wethouder net zo zorgvuldig mee om als wanneer je je eigen woning verkoopt. Dan onderhandel je dus de allerbeste prijs voor die grond. En de beste prijs is een prijs waar geen mm ruimte overblijft voor gebedel bij de ontwikkelaar. Deze aalmoezenclausule om tot een betere verdeling van de winst te komen bewijst dat de wethouder dondersgoed beseft dat de verkoopprijs flink onder de marktprijs ligt en dat er flink meer te halen viel.

Bekruipt u ook het gevoel dat hier een twijfelachtige mistige deal heeft plaatsgevonden? Wat was het motief voor de wethouder om - in deze overspannen woningmarkt - zijn positie van eisende onderhandelaar - zo inschikkelijk, zo gedwee en zo verzoekend over te dragen aan een projectwikkelaar, die kennelijk geen concurrentie naast zich heeft geduld? Van waar deze dubieuze verdachte moves? Hebben we in Nieuwegein ook een “ons-kent-ons-voor-wat-hoort-wat-fraudecultuurtje”?

In ieder geval stellen wij vast dat de wethouder de raad niet tijdig, niet correct en niet compleet heeft geinformeerd, dat hij de raad vervolgens heeft misleid en voorgelogen, dat hij de concurrentie tussen bedrijven dus de marktwerking heeft verhinderd, dat hij Nieuwegein ernstige financiele schade heeft berokkend en dat hij zeer sterk de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft geladen.

Dit gedrag, voorzitter, levert de gemeente niet alleen financiële schade op maar is ook VERWOESTEND voor het vertrouwen in de overheid.
Wij dienen daarom een motie van wantrouwen in tegen de wethouder want wij, van stadspartij Núwegein, dulden geen Jos van Rey praktijken in ónze gemeente. En we willen graag een hoofdelijke stemming.