NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

De knip- en plakjournalistiek van RTVUtrecht

Bart Rutten, werkzaam voor RTVUtrecht wilde graag een reactie van mij op het vonnis. Ondanks mijn slechte ervaring met deze omroep die afhankelijk is van subsidie van de kartelpartijen heb ik zijn twee vragen via de mail beantwoord. Zwart op wit, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

De afspraak was dat hij mijn tekst niet zou vervormen. Helaas, helaas.

Ik snap wel dat hij niet de complete tekst overneemt. Maar waarom laat hij bij de opsomming van de door mij aangekaarte misstanden precies de declaratiefraude door Monrooij weg? Wie heeft hem dat opgedragen? En waarom? 
Ook heb ik Monrooij nooit als oud-wethouder aangesproken. De man is al 16 jaar raadslid hoor. Net als ik. Waarom noemt Bart Rutten hem in mijn reactie "oud-wethouder"? 

Hier volgt mijn volledige reactie. 

Over het vonnis

Het vonnis is inhoudelijk erg onduidelijk. Je kan er niet uit lezen hoe de rechters mijn beweegredenen hebben afgewogen tegen de handelwijzen van PvdA-wethouder Hans Adriani en CU-raadslid Martin Monrooij. Waarom mag ik onderzoeksfraude geen onderzoeksfraude noemen? Waarom mag ik het negeren van wetten en regelgeving bij de stiekeme verkoop van kostbare Nieuwegeins bouwgronden geen bouwgrondfraude noemen? En waarom mag ik het geen declaratiefraude noemen als een declaratie van de advocaat van Monrooij dank zij allerlei kunst- en vliegwerk uit het gemeenschapsgeld is betaald? Omdat de rest van de gemeenteraad het allemaal prima vindt?

Het vonnis geeft mij geen antwoorden op die vragen. Ik vind dat een ernstige tekortkoming. Dergelijke vragen moeten helder en duidelijk worden geadresseerd in een vonnis. Iedereen die het leest moet weten waar het precies om gaat: wat de beschuldigingen precies waren en welke bewijzen ik na langdurig onderzoek verzameld had.

Dat het OM geen aanleiding ziet om die twee te vervolgen wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van fraude. Niet alle fraude is strafrechtelijk vervolgbaar. Wel is alle fraude corrumperend. De “niet strafrechtelijk vervolgde” fraude, die kennelijk frequent plaats vindt in Nieuwegein is m.i. zelfs nog meer corrumperend dan een enkel geval van fraude die wel strafrechtelijk vervolgd wordt. Het is mij volslagen onduidelijk waarom de rechters dat onderscheid niet hebben gemaakt. Niet zonder reden ben ik hard op zoek naar een advoaat die wel werkt maakt van mijn verdediging. Want er was niet eens een fatsoenlijk pleidooi voorbereid voor de zitting.  

Ondertussen ben ik als gemeenteraadslid bezig een dossier samen te stellen over een juridisch onderzoek uit 2016 waarvoor € 12.000,- van de Nieuwegeinse gemeenschap is betaald. Raadslid Monrooij heeft een aantal van mijn publieke uitingen overhandigd aan advocaat van Beurden van Van Benthem en Keulen advocaten. Om te laten onderzoeken welke uitlatingen van mij over hem civiel dan wel strafrechtelijk vervolgbaar kunnen zijn. Hij is er maar druk mee. Ook dit is een onderzoek dat door Monrooij zelf betaald dient te worden. Ben benieuwd wat de gemeenteraad hiervan vindt. Wordt vervolgd dus.

Er ligt ook nog de kwestie van het verhandelen van een flinke lap Nieuwegeins grond voor bijna niets aan bedrijf Scholman. Ditmaal door de burgemeester himself, door Frans Backhuijs. Ook hij heeft de gemeenteraad daarover niet geïnformeerd. We zijn door de omwonenden op de hoogte gesteld van deze misstand. De burgemeester negeert dus de gemeenteraad, maar hij is wel druk in bespreking geweest met de heer Scholman. Hij is namelijk gezien toen hij, voorafgaand aan de verkoop, met de heer Scholman in een horeca aangelegenheid had afgesproken. Was hij niet gesnapt, dan waren we daar nevernooit achter gekomen. Het heeft maanden geduurd voordat hij het eindelijk toegaf in zijn antwoord op de door mij gestelde vragen daarover. En als ik dit, als raadslid grondfraude noem, stapt hij dan naar de politie? Omdat de rest van de gemeenteraad het prima vindt? 

Overigens meldt RTVUtrecht in een eerder bericht dat ik terecht stond voor valse beschuldigingen. Weer fakenews. Ik stond terecht voor belediging. Dat heeft niets te maken met "valse" beschuldigingen. Want mijn beschuldigingen zijn niet vals. Het heeft alles te maken met de zeer gevoelige lange teentjes van Adriani en Monrooij. Denk daar maar even over na. 

Over mijn deelname aan de verkiezingen?

Deze veroordeling ligt mij heel zwaar op de maag. En ik heb uiteraard hoger beroep aangetekend. 

Ik zou echter niet weten waarom deze uitspraak gevolgen zou moeten hebben voor mijn deelname aan de verkiezingen. De Nieuwegeiners stemmen op mij omdat ik de bestuurlijke misstanden, met veel schade voor de gemeenschap, durf aan te kaarten. Zij betalen de rekening van de misstanden.
Gezien de ontwikkelingen is transparantie nog steeds een heikele zaak voor het Nieuwegeins bestuur. Het wordt alleen maar erger.
Deze genoemde kwesties zijn kwesties die wij per grote toeval ontdekt hebben.
Wat weten we allemaal nog meer niet?

Dat is de grote vraag!